About Us

เล่นเกมดีอย่างไร ?

GAME นั้นมีข้อดีมากมายทั้งใช้คลายเครียดและผ่อนคลาย ใช้เป็นกิจกรรมยามว่างกับเพื่อนๆกับครอบครัวกับคนที่อยากใกล้ชิด เกมสามารถทำให้คุณพัฒนาสมองได้อีกด้วย อีกทั้งการแก้ไขปัญหาและใช้สติปัญญาในการเล่นเกมให้ผ่านด่านต่างๆ ซึ่งสามารถปรับนำมาประยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยอีกทั้งในปัจจุบันนี้ เกมยังสามารถสร้างอาชีพได้กับนักกีฬา E-Sport ที่ในปัจจุบันได้บรรจุลงเป็นกีฬา

ข้อเสียของการเล่นเกม ?

GAME เองก็มีข้อเสียเหมือนกัน แต่อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นเอง ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเด็กสามารถเข้าถึงเกมได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งด้วยการแข่งขันในสังคมที่สูงขึ้นทำให้พ่อแม่เด็กไม่เวลาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ฉะนั้นการให้คำแนะนำและอยู่กับเด็กในเวลาที่พอเหมาะจะหลีกเลี่ยงของเสียของเกมจากสาเหตุ เด็กติดเกม ได้นั้นเอง